Print paginaPrint pagina

Verkeer en gezondheid, pleidooi voor elektrisch rijden


20-06-2012 20:20

De effecten van het verkeer op de gezondheid zijn groot. Brommers en conventionele auto's stoten schadelijke stoffen uit en maken lawaai. Door luchtverontreiniging en geluidoverlast veroorzaakt automobiliteit een belangrijk deel van het gezondheidsverlies. Zo is wegverkeer verantwoordelijk voor 30% van de stedelijke achtergrondconcentratie van fijn stof (PM2.5). Als het gezondheidsverlies door verkeersgeluid, verkeersonveiligheid en fijn stof door verkeer worden opgeteld en wordt meegenomen dat het gebruik van de auto deels verantwoordelijk is voor het optreden van obesitas, zou autorijden wel eens even schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als roken. Lees meer op de de site van het KennisPlatform Verkeer & Vervoer.

Elektrisch rijden is dus ook op het gebied van uw gezondheid een stap in de goede richting!


-->
ViArt Ecommerce Solutions